VISE är ett samarbetsprojekt mellan Linköpings universitet, Nationellt centrum för visuell Analys och Utbildningsförvaltningen i Norrköpings kommun.